1. Housing Gallery

Công trình : Housing Gallery.

Địa chỉ : 175 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh.

Housing Gallery

2.Vòng xoay đồng hồ 4 mặt Nguyễn Huệ

Công trình : Vòng xoay đồng hồ 4 mặt Nguyễn Huệ.

Địa chỉ : Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Vòng xoay đồng hồ 4 mặt Nguyễn Huệ

3.Chung cư An Viên 1

Công trình : Chung cư An Viên 1.

Địa chỉ : Khu dân cư Nam Long, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Chung cư An Viên 1

4.Showroom vi tính Hoàng Long

Công trình : Showroom vi tính Hoàng Long.

Địa chỉ : 244 Cống Quỳnh, Quận 1, Hồ Chí Minh.

vi tinh hoan long

5.Chung cư An Viên 2

Công trình : Chung cư An Viên 2.

Địa chỉ : Khu dân cư Nam Long, Quận 7, Hồ Chí Minh.

chung cu an vien 2